SKIVE FUTSAL CLUB

Skive Futsal Clubs bestyrelse, trænere og leder siger tusind tak til trænere, alle vores forældre og børn til opbakningen i sæson 2023/2024.

Vi havde en super god og festlig afslutning med alle børnene og meget aktive forældre, som fik mulighed for selv  at spille en træningskamp. Der var flere emner til en senior oldboys Futsal afdeling fra begge køn (over 32 år).

 

I vores første Futsal sæson for børn nåede vi op på 30 børn i alderen 6-11 år…Heraf 2 piger. Vi deltog i 2 stævner under DBU region 2. og vandt det ene stævne. Det er en imponerende opstart og vi håber at vi slår rekorden i næste sæson. Her vil vi også prøve at få startet pigetræning op også.

 

Vi afleverer nu 30 super dejlige børn, som har hygget sig, fået kammerater, få en masse teknik og er klar til udesæsonen i fodbold osv.

Alt dette kunne ikke lade sig gøre uden nogle trænere der har valgt at bruge en stor del af deres fritid på Futsal for børn.

Vi håber og tror at Henrik og Vadym også fortsætter næste år. Og vi har også et par super kvinder der står klar til at starte pige Futsal.

 

Sæsonen vil starte efter udesæsonen i fodbold stopper efter uge 42. Vi har lagt træningsønsker ind til Glyngøre Hallen tirsdage fra 16-17 til pigehold, torsdag fra 16.30-18.00 for drengehold og søndag har vi tiden fra 12-18 til både piger og drenge.

Vores 1. div hold i Futsal træner tirsdag aften, onsdag aften i KCS, hjemmekampe fredag og søndage.

Vi håber vores ønsker kan indpasses med de andre brugere af Glyngøre Hallen. Vi har en fælles interesse i sammen med Glyngøre Hallens bestyrelse og ledelse at gøre Glyngøre Hallen til egnens hjemmebase for alt Futsal fodbold. Det gavner sporten og det gavner økonomien.

 

Vi vil i slutningen af august 2024 lægge et infobrev ud på hjemmesiden og Facebook om sæson 2024-2025 som vi håber I forældre vil dele til forældre på andre skoler og opfordre dem til at lægge infobrevet på AULA. Vi vil indkalde til et infomøde om Futsal for børn sidst i september måned.

Vi lægger op til et samarbejde med de lokale klubber, at vi har børnene i vintersæsonen til Futsal fodbold og fællesskab og klubberne får børnene tilbage med endnu større lyst og teknik til udendørs sæsonen i fodbold i deres egne klubber.

 

Husk generalsamling torsdag den 21/3 kl. 19.00 i Glyngøre Hallens cafeteria. Tilmelding til næstformand i Skive Futsal Club, Oleksandr Pryadko på 31231792. Senest fredag den 15/3. Oleksandr er også på Messenger.

 

På Skive Futsal Clubs vegne

Leo B. Rasmussen   

Formand for Skive Futsal Club  

Spørgsmål til aktiviteter i Glyngøre Hallen ?  Ring eller skriv til halinspektøren på